Berita Jabar NewsCerpen

Cerpen “Leuwih Jahat nu Mana?”

BERITA JABAR NEWS – Rubrik Carita Pondok – Cerita pendek (Cerpen) berbahasa Sunda berjudul Leuwih Jahat nu Mana? ini dibuat oleh Achmad Syafei, seorang jurnalis, penulis, dan pengarang produktif. Ia juga aktif sebagai pendongeng di Komunitas “Dongeng Semesta”, juga sebagai Pengurus Dewan Kebudayan Kota Cimahi (DKKC), dan Ketua “Cimahi Aksara Buhun” (CAB).

Hiji mangsa di hiji pasar anu keur meujeuhna rame, nu balanja jeung nu dagang keur renyong adu tawar. Anu dagang tetep nahan harga, sabalikna anu meuli mepengkeng nawar, tapi antuk na mah jadi oge jual beli teh.

Ngan ngadadak jol sora rame pating gorowok sugan teh aya naon, apek teh aya bangsat anu katewak. Cenah mah maok beas ti salah sahiji toko beas anu aya eta pasar. Bakat ku hayoh pada neunggeulan antukna etan bangsat teh palastra awor-aworan ku getih palebah sirahna.

Sanggeus maot mah eta bangsat teh pada ngantep teu aya nu mirosea. Ngan ngadadak aya sora HP anu nyada dina saku eta bangsat teh. Sihoreng eta bangsat teh boga HP Cinitnit.

Ku salah saurang jelema nu aya di eta tempat, dicokot eta HP cinitnit the, terus diangkat  panggilan HP teh, aya sora budak anu nanyakaeun, “Bapa kumaha parantos kenging beas teh? Ieu abdi sareng ema ngantosan tos lapar kacida.”

Leketey kabeh anu ngadenge leuleus, ngagebeg campur aduk. Ngarasa kaduhung mahal eta bangsat nepi ka palastra na. Sihoreng ditungguan seeng nyengsreng tur ku anak katut pamajikanna. (Achmad Syafei)

***

Judul: Leuwih Jahat nu Mana?
Penulis: Achmad Syafei
Editor: JHK

Sekilas Info

Rubrik Carita Pondok merupakan wadah bagi penulis Jawa Barat yang ingin berkontribusi memberikan hiburan segar melalui cerita-cerita pendek (cerpen) yang inspiratif dengan menggunakan Bahasa Sunda. Bagi Anda yang suka menulis cerita pendek versi Bahasa Sunda bisa mengirimkan naskahnya ke email: alvarotriputramedia@gmail.com.

***

Spread the love

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *